Dræn i dag – Spil i morgen

Man fræser en 50-125 millimeter bred rille i max 75 cm dybde, lægger en drænslange, fylder med Pollytag eller andet filtermateriale til fem centimeter under niveau og fylder op med vækstmateriale og græsfrø. Dermed er græsarealet drænet for overfladevand og klar til brug i løbet af få dage.

Langholt Maskinstation har indkøbt maskiner fra Shelton i England, som har produceret maskiner til dræning for overfladevand gennem mange år. Der kører Shelton-maskiner i 17 forskellige lande, og bl.a. i England og Sydafrika er det almindeligt at dræne fodboldbaner, cricket-baner, rygby-stadions og golfbaner med Sheltons system.Overfladevand er et problem på mange græsarealer såvel ældre som næsten nyanlagte i dele af året.

Palle Sørensen fra Langholt Maskinstation i Nordjylland er ofte stødt på problemet, når han bliver tilkaldt af Aalborg Kommunes Park & natur, hvor han fungerer som konsulent og entreprenør specielt på dræningsopgaver. 

Det er vigtigt at gøre sig klart, om problemet er grundvand eller overfladevand, og på bold- eller golfbaner er det som regel overfladevand. Banerne får et hårdt lag, som overfladevandet simpelthen ikke kan trænge igennem hurtigt nok, og dermed kommer der til at stå vand. Det er selvfølgelig generende for brugerne af banerne, men det giver også betydelige skader på banerne. Drænslangerne skal tilsluttes eksisterende hoveddrænledninger, eller der skal etableres nye hovedledninger til at lede vandet væk fra de mange overflade- og /eller grundvandsdræn.

Maskinen har laserudstyr, og der er monteret slangeudlægger, så drænslangen automatisk lægges ned i renden umiddelbart efter fræserhjulet. 

Foruden at nedfræse drænledninger på den ene led, er der mulighed for at supplere med riller på tværs af drænledningerne. De kan nedfræses eksempelvis i 30 cm dybe og fyldes op med Pollytag, men uden drænledning. De kan så lede vandet hen til drænledningerne.

Denne hjemmeside indsamler ingen data eller benytter nogen form for cookie funktioner.
Webside af Langholt Grafisk